Overheidscommunicatie

 

Corps kent het openbaar bestuur. Sinds 1989 ontwerpen we voor en met overheden. We kennen de kaders en kansen waar u mee te maken krijgt. Op het vlak van politiek, bestuur en organisatiecultuur. En op het vlak van doelgroepen natuurlijk.

 

Corps ontwerpt visuele oplossingen die bijdragen aan:

•  het vormen en versterken van identiteit

•  het vergroten van herkenbaarheid

•  het openbaar maken en verklaren van beleid

•  het voor- en toelichten van beleid

 

We hebben zicht op de rol van communicatie in de verschillende fasen van beleid.
En begrijpen dat de visuele communicatie van de overheid maatschappelijk gewicht heeft. Internet neemt een steeds prominentere plaats in bij overheidscommunicatie.

Corps stelt de inhoud voorop en helpt u beleid op tijd, begrijpelijk en gepast te verduidelijken. Discreet en degelijk. Maar wel met durf. Omdat ook overheden verrassend voor de dag willen komen.

 

Beeldgebruik door

de overheid

In opdracht van de Rijksvoorlichtings-dienst ontwierp Corps de reader ‘Show and tell’ over de kracht en het gebruik van beeld in overheidscommunicatie.