Visualisatie missie en visie

De agenda van de rechtspraak

Opdrachtgever

Raad voor de rechtspraak


Opdracht

Visualisatie agenda 2021 - 2026


11 Rechtbanken, 4 gerechtshoven, 2 bijzondere colleges en 4 landelijke diensten zetten zich dagelijks in voor onze samenleving en onze rechtsstaat. Zij werken aan een rechtvaardig, toegankelijk, tijdig en transparant rechtspraak. Uit deze waarden vloeit de 'Agenda van de Rechtspraak' voort. Deze agenda omvat 5 doelen waaraan de komende jaren met prioriteit wordt gewerkt.