Posterserie symposia

De kunst van wetenschap

Opdrachtgever

Universiteit Leiden
faculteit Geesteswetenschappen


Opdracht

Posterserie


De faculeit Geesteswetenschappen verzorgt regelmatig lezingen. Deze lezingen zijn openbaar en vrij toegankelijk. We hebben posterserie ontworpen die nog regelmatig wordt uitgebreid met nieuwe posters.