Huisstijl Eerste Kamer

Traditie, historie en eigentijds

Opdrachtgever

Eerste Kamer der Staten-Generaal


Opdracht

Huisstijl, stationery, website, huisstijlmanual, boeken en publicaties


Het beeldmerk van de Eerste Kamer bestaat uit het wapen en het woordmerk ‘Eerste Kamer der Staten-Generaal’. Het wapen, dat ook door de Tweede Kamer wordt gevoerd, diende onaangetast te blijven, maar bleek niet meer voor de moderne reproductietechnieken geschikt. Het logo is om die reden geheel opnieuw getekend. De belettering en de kleurstelling ondersteunen de uitgangspunten van de huisstijl. Eigentijds maar zonder tekort te doen aan de traditie en historie van de kamer.