Van plannen naar doen

Illustraties Jaarplannen Rechtbank Gelderland

Opdrachtgever

Rechtbank Gelderland


Opdracht

Illustraties


Als je plannen niet communiceert blijft het bij plannen. Voor de Rechtbank Gelderland ontwikkelde wij een basispresentatie. De koers van de rechtbank is door ons geïllustreerd in drie verschillende afbeeldingen die de basis vormen voor de onderwerpen in de presentatie.